Ingen p-pladser efter klokken 16

PARKERING. Efter 65 offentlige p-pladser i Bardenflethsgade blev nedlagt i forbindelse med boligbyggeriet på hjørnet af Amager Boulevard og Amagerfælledvej, må beboerne i området tit langt væk fra deres bolig, for at finde en p-plads.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

AMAGERFÆLLEDVEJ: »Vi kan ikke finde parkering, hvis vi kommer hjem efter klokken 16. Vi må tit holde i Njalsgade, og jo senere man kommer hjem, desto tættere på metrostationen på Islands Brygge. Det er ikke sjovt, hverken for folk med små børn eller for dårligt gående,« siger Karen Hanne Grosbøll.

Hun bor i Embedsmændenes Pensionsboliger på Amagerfælledvej 18-36, og hun er formand for tre af opgangene.

Gåturen hjem fra en ledig p-plads bliver 600-700 meter, og sådan har det været, efter Bardenflethsgade blev inddraget i boligbyggeriet Central House på hjørnet af Amager Boulevard og Amagerfælledvej.

Et borgerligt mindretal foreslog, da lokalplanforslaget for byggeriet blev behandlet i 2014, at de 65 p-pladser skulle genetableres andetsteds, men et flertal stemte imod.

Seruminstituttets pladser

»Når min hustru har hospitalsvagt, kommer hun hjem fra arbejde 23.30, og der er ingen p-pladser. Det begynder også at påvirke ens sociale liv. Kommer I hjem og besøger os? spørger man venner og familie, og nææh, de ved jo, at de ikke kan finde parkering,« siger Paul Kühle, der er formand for de øvrige syv opgange i Embedsmændenes Pensionsboliger.

Det underjordiske parkeringanlæg Under Elmene er i følge ham også fyldt op 16.30.

De to formænd har et godt øje til Seruminstituttets indhegnede p-pladser langs Peter Vedels Gade. De står nemlig tomme efter arbejdstid.

»En af vores løsninger er at låne Seruminstituttes p-pladser fra eftermiddag til næste morgen. Vi er godt klar over, at de har nogle sikkerhedsforanstaltninger, men det er et spørgsmål om, hvor man sætter hegnet,« siger Paul Kühle.

Amager Bladet har spurgt teknik- og miljøforvaltningen, om Københavns Kommune har fastsat en maksimal afstand for, hvor langt fra boligen man skal kunne finde en p-plads. Forvaltningen oplyser, at kommunen kun har tal for, hvor langt der må være til offentlige transportmidler; nemlig cirka 650 meter.

Før nedlæggelsen af de 65 p-pladser registrerede forvaltningen en aften klokken 22, at cirka 28 ud af 75 p-pladser i Bardenflethsgade blev benyttet. Siden nedlæggelsen har der ikke været nogen måling af belægningsprocenten i nærområdet om aftenen.

Dyrere p-priser er muligt

Vi har spurgt, om man, hvis belægningsprocenten er over 100 procent aften og nat, opjusterer antallet af p-pladser, men det er der ingen automatik i, oplyser kommunen.

Parkeringsbehovet i området vil indgå i den årlige parkeringsredegørelse, og efter nedlæggelsen af p-pladserne fik beboerne i området mulighed for at parkere på Islands Brygge med deres beboerlicens, forklarer forvaltningen.

På Amagerfælledvej frygter man, at når de 115 lejligheder i Central House er beboet, stiger presset på gadeparkeringen, fordi ejendommens p-kælder kun har plads til 74 biler.

Vi har spurgt teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Ø), om antallet af lokale p-pladser på gaden skal øges, når Central House beboes? Borgmesteren har svaret skriftligt:

» I disse år ser vi, at flere københavnere vælger at anskaffe sig bil. Det er en udvikling i den forkerte retning, og den vil betyde dårligere fremkommelighed, når flere tager bilen rundt i København. Det er stadig over 70 procent af de københavnske husstande, som ikke har bil til rådighed, og der er ingen grund til, at vi bruger penge og plads på opbevaring af biler. Derfor skal vi heller ikke oprette flere p-pladser i området omkring Central House. Forhåbentlig vil flere overveje, om de overhovedet har behov for bilen.«

»Tendensen er, at jo flere p-pladser du opretter, jo flere biler tiltrækker de, og vi skal absolut ikke gøre det attraktivt at anskaffe sig bil i København. Et værktøj til at få ryddet ud i de mange biler i området kan være at skrue op for timeprisen for parkering eller prisen på beboerlicenser – eller bedst af alt begge dele,« svarer borgmesteren blandt andet.

- læs flere artikler > artikel oversigt...