Ny støjhandlingsplan for lufthavnen i høring

KASTRUP: Hvor meget må Københavns Lufthavn støje? Det kortlægges hvert femte år i en støjhandlingsplan, og Miljøstyrelsen har 17. april offentliggjort udkast til en ny støjhandlingsplan.

Borgerne har mulighed for at kommentere den nye støjhandlingsplan til og med 12. juni, oplyser Dragør Kommunes repræsentant i Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn, Uffe Partoza Jacobsen.

Støjhandlingsplanen og tilhørende støjkort findes udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside

Uffe Partoza Jacobsen oplyser, at de oprindelige støjgrænser tilbage fra 2004 i planen tænkes videreført helt frem til 2024.

»I 2004 sænkedes de gamle støjgrænser fra midthalvfemserne, og en naturlig miljømæssig udvikling ville efter min opfattelse være at sænke grænserne yderligere, men dette lægger Miljøstyrelsen altså ikke op til, på trods af lufthavnens trafikmæssige udvidelsesplaner. Det betyder, at lufthavnen i princippet vil få lov at støje helt op til det niveau, som blev målt i 2004,« skriver Uffe Partoza Jacobsen i en mail til Amager Bladet.

Han opfordrer borgere, der har spørgsmål til støjhandlingsplanen, til at kontakte ham på samt sende kopi af eventuelle høringssvar til uffejacobsens@gmail.com.   /haj

- læs flere artikler > artikel oversigt...