Tennisklub foreslår selv flytning

IDRÆTSFACILITETER. Dragør Tennis har i flere år ført en forgæves kamp for at få lov til at udvide med en tennishal til vintertræning på Engvej. Nu foreslår klubben i stedet en fuldskala flytning til et område ved Hollænderhallen.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR : Dragør Tennis foreslår overfor Dragør Kommune en fuldskala flytning af tennisbaner og klubhus fra Engvej til arealer ved Hollænderhallen samt etablering af en ny hal samme sted til vintertræning.

I 92 år har Dragør Tennis haft brugsret til kommunens arealer ved Engvej. Klubben har i flere år ønsket for egen regning at bygge en tennishal til vintertræning for at udvikle en succesfuld ungdomsafdeling, men ønsket blev manet i jorden, da et flertal i byrådet i december vedtog et lokalplanforslag, der fjerner muligheden for at bygge en hal. Lokalplanforslaget er fortsat i høring indtil 31. marts.

Arealet er en af kommunens sidste ubebyggede grunde og kan komme i spil til boligbebyggelse. Desuden har flere politiske partier ønsket at koncentrere alle idrætsfaciliteter tæt ved Hollænderhallen.

Mens tennisklubben før har arbejdet for at forblive på Engvej, foreslår klubben nu selv en flytning for at kunne realisere ønsket om en hal i sammenhæng med de udendørs baner.

Dragør Tennis beskriver i sit forslag, at vinterhal med tennisbaner samt tilbygning med omklædningsrum, kantine, opholdsrum, toiletter, depotrum og mødelokaler finansieres via et lån på 17,4 mio. kroner, hvortil Dragør Kommune stiller garanti i fem år. Dragør Tennis forrenter lånet i fem år, men der afdrages ikke. Kommunen indfrier lånet, når man ønsker at overtage tennisklubbens areal ved Engvej.

Herefter etableres der udendørs tennisbaner betalt via et 20-årigt lån på 5 mio. kroner, hvortil Dragør Kommune stiller garanti. Dragør Tennis betaler afdrag og renter.

»Det er én mulighed, men hvis kommunen mener, der er en bedre teknisk løsning, så er vi åbne for det. Men det er vigtigt, at vi får indendørs kapacitet; vores medlemstal stiger konstant,« siger Jens Hollesen, formand for Dragør Tennis.

Flere nye tennisbaner

En flytning til området ved Hollænderhallen kommer ikke til at ske lige i overmorgen, og tennisklubben har da også fået udvidet sin udendørs kapacitet ved Engvej.

»Vi har etableret to ekstra voksenbaner og tre U10-baner til børnene. Desuden laver vi en tennisskole for de 5-15-årige. Ungdommen tror, at de kun kan være på træningsanlægget, når der er faste timer med en træner. I stedet kommer de i tennisskolen nu frit herned – der er stadig trænere til stede, børnene er under opsyn – men så går de selv i gang med at træne slag, spille kampe og lære at tælle point sammen med andre børn og unge,« siger Jens Hollesen.

Han håber, at Dragørs politikere får et bedre fokus på, hvor vigtigt det er, at tilbyde ordentlige idrætsfaciliteter.

»Både børn og voksne har begrænset fritid, og derfor stilles der større krav til, at idrætsfaciliteterne er i orden. Så nytter det ikke noget, at man træner i en hal, hvor der er masser af striber på gulvet til andre sportsgrene, og det er svært at se, hvor der er tennis. Det skal politikerne forstå. Jeg kan se, at der er flere lømler, som smadrer busstoppesteder. Vi har også fået ruder smadret her i tennisklubben. De keder sig, de har ikke noget at tage sig til, og de har godt af at opleve sammenholdet i en idrætsklub,« siger Jens Hollesen.

Drøftes med forvaltning

I den forgangne uge har to politiske fagudvalg haft klubbens forslag på dagsorden, men i tirsdags udskød by-, erhvervs- og planudvalget behandlingen, indtil børne-, fritids- og kulturudvalget havde taget stilling.

Onsdag besluttede dette udvalg på forslag fra A, O og V at foreslå økonomiudvalget, at forvaltningen nu går i dialog med Dragør Tennis for at drøfte økonomi og placering af en hal ved Hollænderhallen samt om noget af finasieringen kan ske via fonde.

Til budgetdrøftelserne til efteråret for 2019-2022 skal forvaltningen fremlægge et forslag om et halbyggeri i budgetperioden under hensyn til øvrige anlægsopgaver.

Desuden skal forvaltningen teste økonomien i forslaget, da priserne for anlæg af hal er et par år gamle, samt placering af det udendørs tennisanlæg.

Økonomiudvalget holder møde 15. marts, og så skal by-, erhvervs- og planudvalget gennemføre sin udsatte behandling af sagen.

- læs flere artikler > artikel oversigt...